E-post

post@ibtas.no

Telefon

(+47) 467 00 270

Torshølvegen 6

3810 Gvarv

Jernbane

Det skal satses milliarder på oppgradering av jernbanen i Norge og jernbaneforbundet organiserer rundt 500 medlemmer innen elektro, fordelt på tele, lavspent, energi, signalmontører og togelektrikere. De fleste av disse jobber til stadighet i og nær spenningsførende anlegg. For de som er uten elektrofaglig kompetanse, kan dette være svært farlig. Vi innehar relevante fagbrev og elektrofaglige kvalifikasjoner for det bestemte arbeidet vi blir satt til å gjøre.

Kvalifikasjoner

Industri og Baneteknikk har personell med lang fartstid innen Jernbane. Vi har kvalifisert personell innen Lavspentinstallasjoner, kabelføringer, varmekabelanlegg, installasjon og driftsettelse av sporvekselvarme installasjoner.

Referanser

Kontaktinformasjon

Telefon

(+47) 467 00 270

E-post

Adresse

Industri og Baneteknikk AS
Torshølvegen 6
3810 Gvarv
Org: 926087061